THE TWIST SEAL GP110 ®
EN BLYFRI PLOMB FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING SOM MÄTARPLOMB

EGENSKAPER
- Motstår manipulation
- Miljömässigt säker
- Innerdel finns i 5 standardfärger
- Inga verktyg fordras vid fastsätt ning
- En inbyggd spärr tillåter endast vridning i en riktning
- Levereras komplett, färdig för användning
- Ytterdel och innerdel är tillverkad av PET och polystyren för lång hållbarhet och maximal väderbeständighet
- Genomskinlig ytterdel är standard. Färgad ytterdel finns också i olika färger. Den genomskinliga ytterdelen avslöjar alla manipulationsförsök
- Wiren kan inte vridas eller dras ut.


TRYCK
Standard: Välj synlig plastmärkning på ytterdelen med varmtryck i svart med 2,5 mm höga bokstäver. Företagsnamn med upp till 7 bokstäver och serienummer med upp till 7 siffror.
Tillägg: Trycket kan göras i rött eller vitt. Logo på särskild beställning.


WIRE
Material: Standard är 0,7 mm diameter sjutrådig rostfritt stålwire. Andra typer av wire såsom plastbelagd eller av koppar kan fås på beställning.
Längd: Tillgängliga längder som standard är 150-450 mm i steg om 50 mm. På speciell beställning upp till 1000 mm längd.


FÖRPACKNING
Förpackas i plastpåsar med 100 i varje.


INSTALLATIONSANVISNING
1. Stick in den fria ändan av wiren genom hålet på utrustningen som skall plomberas.
2. Stick sedan in den fria ändan i införningshålet på ytterhuset och för wiren genom ytterdelen tills man har en ögla på minst 3,5 cm.
3. Dra åt plomben genom att vrida plastvingen medurs.
4. Vi rekommenderar minst två varv för optimal säkerhet.
5. Håll fast plomben med en hand och tryck i sidled på vingen så att denna bryts.
6. Plomben är på plats.

produktblad (pdf)